1
Bạn cần hỗ trợ?

PC GAMING HOT THÁNG 12 Xem 12 tất cả »

-4%

PC GAMING 12 H610-I5-GTX 1660S

 • CPU: Intel core i5 - 12400F
 • MAIN: H610 Support for Intel
 • RAM: DDRAM IV 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: GTX 1660 Supper 6GB
 • Nguồn: Công Xuất thực 500W
 • CASE: Vỏ LED Gaming

11,850,000đ

12,250,000đ

-7%

PC GAMING 11 H610-I3-GTX 1660S

 • CPU: Intel core i3 - 12100F
 • MAIN: H610 Support for Intel
 • RAM: DDRAM IV 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: GTX 1660 Supper 6GB
 • Nguồn: Công Xuất thực 500W
 • CASE: Vỏ LED Gaming

9,250,000đ

9,850,000đ

-6%

PC GAMING 10 H510-I5-GTX 1660S

 • CPU: Intel core i5 - 10400F
 • MAIN: H510 Support for Intel
 • RAM: DDRAM IV 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: GTX 1660 Supper 6GB
 • Nguồn: Công Xuất thực 500W
 • CASE: Vỏ LED Gaming

9,000,000đ

9,500,000đ

-6%

PC GAMING 09 H510-I3-GTX 1660S

 • CPU: Intel core i3 - 10100F
 • MAIN: H510 Support for Intel
 • RAM: DDRAM IV 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: GTX 1660 Supper 6GB
 • Nguồn: Công Xuất thực 500W
 • CASE: Vỏ LED Gaming

8,200,000đ

8,650,000đ

-6%

PC GAMING 08 H310-I5-GTX 1660S

 • CPU: Intel core i5 - 9400F
 • MAIN: H310 Support for Intel
 • RAM: DDRAM IV 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: GTX 1660 Supper 6GB
 • Nguồn: Công Xuất thực 500W
 • CASE: Vỏ LED Gaming

8,500,000đ

8,950,000đ

-8%

PC GAMING 07 H310-I3-GTX 1660S

 • CPU: Intel core i3 - 9100F
 • MAIN: H310 Support for Intel
 • RAM: DDRAM IV 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: GTX 1660 Supper 6GB
 • Nguồn: Công Xuất thực 500W
 • CASE: Vỏ LED Gaming

7,400,000đ

8,000,000đ

-5%

PC GAMING 06 H81-I7-RX470

 • CPU: Intel core i7 - 4770
 • MAIN: H81 Support for Intel
 • RAM: DDRAM III 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: RX 470 4GB
 • Nguồn: Công Xuất thực 450W
 • CASE: Vỏ LED Gaming

5,000,000đ

5,250,000đ

-12%

PC GAMING 05 H81-I5-RX470

 • CPU: Intel core i5 - 4570
 • MAIN: H81 Support for Intel
 • RAM: DDRAM III 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: RX 470 4GB
 • Nguồn: Công Xuất thực 450W
 • CASE: Vỏ LED Gaming

4,350,000đ

4,900,000đ

-10%

PC GAMING 04 H81-I3-RX470

 • CPU: Intel core i3 - 4160
 • MAIN: H81 Support for Intel
 • RAM: DDRAM III 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: RX 470 4GB
 • Nguồn: Công Xuất thực 450W
 • CASE: Vỏ LED Gaming

4,150,000đ

4,600,000đ

-5%

PC GAMING 03 H61-i7-RX470

 • CPU: Intel core i7 - 3770
 • MAIN: H61 Support for Intel
 • RAM: DDRAM III 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: RX 470 4GB
 • Nguồn: Công Xuất thực 450W
 • CASE: Vỏ LED Gaming

4,500,000đ

4,700,000đ

PC VĂN PHÒNG-HỌC TẬP Xem 12 tất cả »

-4%

PC VP12 H510-I3

 • CPU: Intel core i3 - 10105
 • MAIN: H510 Support for Intel
 • RAM: DDRAM IV 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: Onboard Graphics
 • Nguồn: Công Xuất thực 350W
 • CASE: Vỏ VP NEW

6,350,000đ

6,600,000đ

-5%

PC VP11 H510-G6405

 • CPU: Intel Pentium G6405
 • MAIN: H510 Support for Intel
 • RAM: DDRAM IV 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: Onboard Graphics
 • Nguồn: Công Xuất thực 350W
 • CASE: Vỏ VP NEW

5,350,000đ

5,600,000đ

-9%

PC VP10 H310-I3

 • CPU: Intel core i3 - 9100
 • MAIN: H310 Support for Intel
 • RAM: DDRAM IV 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: Onboard Graphics
 • Nguồn: Công Xuất thực 350W
 • CASE: Vỏ VP NEW

5,300,000đ

5,800,000đ

-13%

PC VP09 H310-G5400

 • CPU: Intel Pentium G5400
 • MAIN: H310 Support for Intel
 • RAM: DDRAM IV 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: Onboard Graphics
 • Nguồn: Công Xuất thực 350W
 • CASE: Vỏ VP NEW

4,200,000đ

4,800,000đ

-14%

PC VP08 H110-i3

 • CPU: Intel core i3 - 6100
 • MAIN: H110 Support for Intel
 • RAM: DDRAM IV 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: Onboard Graphics
 • Nguồn: Công Xuất thực 350W
 • CASE: Vỏ VP NEW

3,900,000đ

4,500,000đ

-10%

PC VP07 H110-G4560

 • CPU: Intel Pentium G4560
 • MAIN: H110 Support for Intel
 • RAM: DDRAM IV 8GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: Onboard Graphics
 • Nguồn: Công Xuất thực 350W
 • CASE: Vỏ VP NEW

3,500,000đ

3,850,000đ

--11%

PC VP06 H81-I7

 • CPU: Intel core i7 - 4770
 • MAIN: H81 Support for Intel
 • RAM: DDRAM III 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: Onboard Graphics
 • Nguồn: Công Xuất thực 350W
 • CASE: Vỏ VP NEW

4,700,000đ

4,200,000đ

-12%

PC VP05 H81-I5

 • CPU: Intel core i5 - 4570
 • MAIN: H81 Support for Intel
 • RAM: DDRAM III 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: Onboard Graphics
 • Nguồn: Công Xuất thực 350W
 • CASE: Vỏ VP NEW

3,100,000đ

3,500,000đ

-12%

PC VP04 H81-I3

 • CPU: Intel core i3 - 4160
 • MAIN: H81 Support for Intel
 • RAM: DDRAM III 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: Onboard Graphics
 • Nguồn: Công Xuất thực 350W
 • CASE: Vỏ VP NEW

2,650,000đ

3,000,000đ

-9%

PC VP03 H61-I7

 • CPU: Intel core i7 - 3770
 • MAIN: H61 Support for Intel
 • RAM: DDRAM III 4GB
 • Ổ cứng: SSD 120GB SATA 3
 • VGA: Onboard Graphics
 • Nguồn: Công Xuất thực 350W
 • CASE: Vỏ VP NEW

3,200,000đ

3,500,000đ

Màn Hình Máy Tính Xem 16 tất cả »

-8%

Màn Hình MSI 241

2,990,000đ

3,250,000đ

-12%

Màn Hình AK-VISION 27Inch

2,790,000đ

3,150,000đ

-15%

Màn Hình AK-VISION 24Inch

2,150,000đ

2,500,000đ

Case Đồng Bộ Xem 27 tất cả »

-20%

Case đồng bộ Lenovo Q87

2,000,000đ

2,500,000đ

Máy Tính Xách Tay Xem 19 tất cả »

-5%

IBM LENOVO THINKPAD X240 ULTRABOOK

5,250,000đ

5,500,000đ

-6%

LAPTOP DELL 6410 CI5/4G/250G/14

3,300,000đ

3,500,000đ

-5%

LAPTOP DELL 7240

4,300,000đ

4,500,000đ

-14%

LAPTOP HP 4730S MÀN HÌNH 17.3″

4,500,000đ

5,200,000đ

-10%

LAPTOP HP FOLIO 9470

4,500,000đ

5,000,000đ

-14%

LAPTOP HP 4530S

4,150,000đ

4,800,000đ

Đối tác của chúng tôi